Cursus Programma 2021en 2022   ב"ה בס"ד

Jacob geeft via de Stichting Crescas de volgende cursussen zowel life als via ZOOM op: 
Donderdag 13 januari   2022 20:00 uur:  Onderwerp:  Management vanuit de Talmoed
Donderdag 20 januari   2022 20:00 uur:  Onderwerp:  Marketing; een Talmoedische gedachte?
Donderdag 27 januari   2022 20:00 uur:  Onderwerp:  Dierenwelzijn vanuit de Talmoed
Donderdag 03 februari 2022 20:00 uur:  Onderwerp:  Klimaat en milieu vanuit de Talmoed
Donderdag 10 februari 2022 20:00 uur:  Onderwerp: Talmoed en Geneeskunde.
Donderdag 17 februari 2022 20:00 uur : Onderwerp:  Talmoed en de ntwikkeling van de Rechtspraak


Jacob geeft via Studiecentrum LJG de volgende cursussen: zowel life als via Zoom op: 

Dinsdag     21 september 2021 20:00 uur  Talmoed en de Hoge feestdagen

Dinsdag     16 november  2021  20:00 uur  Talmoed en het Lichtfeest-Chanoeka
Dinsdag       8 maart           2022  20:00 uur  Talmoed en Poeriem
Dinsdag     22 april              2022  20;00 uur  Talmoed en Pesach
Disndag     24 mei               2022  20:00 uur  Talmoed en Wekenfeest/Sjavoeëot

Jacob geeft iedere woensdagavond van 20:00 tot 21:30 een zoom cursus Talmoed voor het Nederlands Israëlietisch Seminarium 
info bij jacob@li-el.nl

Jacob geeft om de twee weken een Talmoed cursus op de woendagochtend voor Jesjivas Pensionariem om 09:30
info bij jacob@li-el.nl