De ziel van de glimlach

Adam de eerste mens was zo groots dat hij de zielen van alle toekomstige generaties zag en zo ook die van een ziel die slechts zeven dagen zou leven. Geef hem o Heer der Kosmos 70 jaren van mij en laat deze ziel koningschap, poëzie en musicaliteit en profetie bezitten. God verhoorde Adams smeekbede en deze ziel werd o.a. de latere koning Davied, de stamvader van de Masjieach .

Chaim de Leeuwe, zoon van Jacob en: mijn God is zeven, EliSjeva

Youtube opnames van de levensgeschiedenis (1) 

De keten der geslachten

Het eerste kind van David leefde zeven dagen; het kind van hem en Bat Sjeva, dochter van zeven (!). Zie Psalm 9. De keten van generaties werd af en toe onderbroken doordat de bijzondere 'ziel van zeven'  op aarde terugkwam. Zoals de zoon van de Maharal van Praag: de afstammeling van Davied, namelijk de mon-GOLEM, die de Joden van het Getto van Praag beschermde en die de goddelijke Naam in zich droeg. De Mharal van Praag of rabbi Löwe is de stamvader van de familie de Leeuwe, Mijn vader had een jonger broertje die stief op de zevende dag.... Hij zou Izak, Jitschak, heten en had het Down syndroom. Mijn vader  werd daarom Chaim Jitschak, de levende Izak genoemd, Hij had een visioen in de tweede wereldoorlog: hij zou een zoon krijgen die een zoon zou krijgen met het syndroom van Down. Mijn Chaim, ons leven kwam weer terug, want deze ziel verlicht de hele aarde in deze donkere tijd:  de ziel van de glimlach een schaduw van Gods Licht op aarde...

Ben Jachied, een bijzondere zoon 

Chaim heeft de gave van God gekregen te voelen wat mensen voelen. Hij troost de mensen en geeft hen op  vrijdagavond een beracha een zegen in sjoel, de synagoge. Iedereen vraagt hem om een zegen en een hand.